Colofon

Verantwoordelijke zoals bedoeld in § 6 van het Duits Staatsverdrag inzake mediadiensten (MDStV):
Wiedemann GmbH, Maria-Ward-Platz 6, D 94469 Deggendorf, telefoon +49(0)991 37070-0

Verantwoordelijke zaakvoerder: Juliane Wiedemann

Handelsregister Deggendorf: HRB-Nr. 1257

ILN 40 094 06 00000 9
DSD 2367606
btw-ID DE 127742772
Stichtend lid van Gütegemeinschaft Kerzen e.V.
Auteursrecht

Bankrelatie:

HVB UniCredit Deggendorf
Kto.Nr.: 2 456 290
BLZ 741 200 71

BIC SWIFT: HYVEDEMM415
IBAN: DE29 7412 0071 0002 4562 90

Alle teksten zijn door de auteurswet beschermd. De publicatie, overname of het gebruik van teksten, afbeeldingen of andere gegevens vereisen de schriftelijke goedkeuring van Wiedemann GmbH.

Aansprakelijkheid voor hyperlinks

Het Landgericht (LG) Hamburg heeft met het Arrest van 12.5.1998 (312 O 85/98) beslist dat men door het aanbrengen van een link evt. mede verantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte pagina. Dit kan – zo het Landgericht – enkel daardoor worden verhinderd dat men uitdrukkelijk afstand neemt van deze inhouden.

We hebben op onze website links naar andere pagina‘s op het internet. Voor al deze links geldt: „ We benadrukken uitdrukkelijk dat we geen invloed hebben op de vormgeving en de inhouden van de gelinkte pagina‘s. Daarom nemen we hiermee uitdrukkelijk afstand van alle inhouden van alle gelinkte pagina‘s op onze volledige website incl. alle subpagina‘s. Deze verklaring geldt voor alle op onze homepage aangebrachte links en voor alle inhouden van de pagina‘s naar waar links of banners leiden.“ (dit Arrest valt o.a. te bekijken op www.online-recht.de). Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden gezien als onderdeel van het internetaanbod, van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Voor zover onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig zouden overeenkomen met de geldige rechtspositie, blijven de overige onderdelen van het document in hun inhoud en hun geldigheid onveranderd van kracht.

Gegevensbescherming

Tijdens het gebruiken van onze diensten zal er eventueel worden gevraagd naar uw persoonlijke gegevens. Het beantwoorden van deze vragen is niet verplicht. Uw persoonlijke gegevens worden overeenkomstig de Duitse voorschriften inzake gegevensbescherming opgeslagen en verwerkt. De in het kader van de internetpagina‘s van Wiedemann GmbH verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de overeenkomst en het verwerken van uw orders. Het verwerken en gebruiken van uw gegevens voor advies, reclame en marktonderzoek vindt enkel plaats met uw uitdrukkelijke goedkeuring. Omvat de toestemmingsverklaring omtrent de hierboven vermelde doeleinden ook het overdragen van uw gegevens aan andere in de toestemmingsverklaring vernoemde derden, dan kunnen uw gegevens aan deze instanties worden doorgegeven. Anders worden uw gegevens niet doorgegeven.

Aansprakelijkheid

Deze internetpagina‘s werden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Toch kan er geen garantie genomen worden op de correctheid en nauwkeurigheid van de opgenomen informatie. Elke aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect ontstaat uit het gebruik van deze internetpagina‘s wordt uitgesloten, voor zover deze niet berust op opzettelijkheid of grove nalatigheid. Voor zover op deze internetpagina‘s naar andere, door derden beheerde internetpagina‘s wordt verwezen, is Wiedemann GmbH niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Instructies

Het vernoemen van producten, die niet door Wiedemann GmbH zijn vervaardigd, en van merken van andere bedrijven dient uitsluitend ter informatie en is geen vorm van reclame. Ondanks regelmatige controle en nazicht kunnen we fouten helaas niet altijd uitsluiten. Opmerkingen en kritiek betreffende deze internetpagina nemen we steeds dankbaar aan. Wiedemann GmbH is niet aansprakelijk voor een foutieve weergave in woord en beeld. Als u gegronde bezwaren hebt tegen de inhoud van deze internetpagina of uw naam, uw fotomateriaal, uw teksten, uw logo of uw firmamerk onrechtmatig op deze website wordt weergegeven, neemt u contact op met:

Wiedemann GmbH, z.Hd. Juliane Wiedemann,
Maria-Ward-Platz 6, D-94469 Deggendorf