Waarom is het zinvol om een vrijwillige bijdrage te leveren voor het verminderen van broeikasgasemissies?

De atmosfeer is een gemeengoed van de wereld. CO2 in de atmosfeer brengen, heeft overal hetzelfde effect, gelijk waar op de wereld zich dit voordoet. De wetenschap en de staten van de wereld zijn het erover eens dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd de oorzaak is voor de antropogene klimaatverandering en dat deze met op dit moment ongeveer 35 miljard ton per jaar duidelijk veel te hoog is. Daarom moet, waar mogelijk, de uitstoot van broeikasgassen worden vermeden en in de komende decennia massaal en snel worden verlaagd - tot 2050 waarschijnlijk naar een derde.

Voor onvermijdelijke emissies bestaat er ook een optie voor het beschermen van het klimaat: de klimaatneutraliteit. Daarbij kan een onderneming of een product worden beschouwd als klimaatneutraal, zoals bedoeld in de standaard voorschriften (zoals certificaten), als de relevante uitstoot van broeikasgassen, die aan een organisatie of product zijn toegekend, zo te zeggen worden ‚geneutraliseerd‘ en dus worden gecompenseerd door aanvullende klimaatbeschermende projecten, die als doel hebben de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.