„we balance“

we balanceWat betekent duurzaamheid voor onze onderneming?
Duurzaamheid – een globale evenwichtsoefening voor de toekomst

Duurzaamheid omvat vele zaken. Het is een veelzijdig concept, een poging tot het bekomen van een evenwicht in verschillende facetten van het leven: van ecologie, natuurlijke hulpbronnen en klimaat, tot en met sociale vrede en culturele diversiteit in enerzijds een wereld van economische en politieke vrijheid, maar anderzijds ook in een wereld van individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Het is niet altijd eenvoudig om gangbare en trouwe processen op het vlak van duurzaamheid af te stellen op onze doeleinden. We zijn echter trots om een deel van de weg reeds afgelegd te hebben. We zijn ons echter ook bewust dat het thema duurzaamheid een nooit eindigend proces is en steeds een evenwichtsoefening is en zal blijven.

Ecologische duurzaamheid

We verzekeren dat bij het ontstaan van onze producten noch op mensen, noch op milieu roofbouw wordt gepleegd.

  • We vermijden en verminderen de uitstoot van broeikasgassen, daar waar het mogelijk is, en compenseren de onvermijdelijke uitstoot van gassen op product- en ondernemingsniveau.
  • We verminderen indien mogelijk onze transportwegen
  • Afval wordt, waar mogelijk, vermeden, verminderd of gerecycled.

Het idee van duurzaamheid is stevig verankerd in onze bedrijfspolitiek en wordt door alle medewerkers nagestreefd.

Wiedemann is als onderneming en met al zijn kaarsproducten door TÜV-SÜD als geaccrediteerd certificeringsorgaan volgens Standard ‚CMS 41‘ bevestigd en gecertificeerd voor zijn klimaatneutraliteit.

Economische duurzaamheid

Het economische verhaal van duurzaamheid zet naast het economisch succes als voorwaarde van alle andere activiteiten vooral in op een langetermijnaanpak op onze standplaats en in onze regio.

Sociale duurzaamheid:

door ons engagement in diverse regionale en internationale projecten dragen we bij tot het sociaal evenwicht en zo ook tot een globaal gewenst ‚wij-gevoel‘. Verder aanschouwen we het als onze plicht om de werkplaatsen in onze traditierijke onderneming te behouden en in overeenstemming met onze economische productiviteit de medewerkers een zo veilig mogelijke en goede werkomgeving te bieden.

We zijn zeer trots dat veel van onze medewerkers al ongeveer 25 jaar actief zijn in de onderneming, de fluctuatie is zeer gering. Ook dit verklaart waarom we decennialang steeds een hoge en gelijkblijvende kwaliteit van onze producten kunnen aanbieden.

Door een gericht aanbod in opleiding en bijscholing geven we onze medewerkers de kans om zich persoonlijk verder te ontwikkelen.

Gelijke rechten, integratie en ondersteuning aller aard wordt in onze onderneming gestimuleerd.

Regionale en internationale projecten worden door ons gesteund.