Zoals we het verbeteren van onze CO2-balans

We betalen een bijdrage voor het verbeteren van ons CO2-evenwicht?

We hebben de FAW/n, de Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung/n (FAW/n) in Ulm onder leiding van Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher de opdracht gegeven om een specifieke inventaris van broeikasgassen, de zogenaamde CO2-footprint, enerzijds op ondernemingsniveau en anderzijds op productniveau te bepalen. Op basis daarvan wordt het totale compensatievolume berekend, dat noodzakelijk is om zo in het totaal nul-CO2-emissie te verkrijgen.

In de projectresultaten werden zowel voor de onderneming, alsook voor onze kaarsproducten in samenwerking met TÜV-SÜD volgens de Standard CMS 41 de klimaatneutraliteit bevestigd en gecertificeerd. TÜV-SÜD fungeert als geaccrediteerd certificeringsorgaan onder de standaard UNFCCC voor CDM/JI-projecten, die klimaatverandering bestrijden.

CO2–footprint voor onze onderneming:

Hier proberen we consequent bij alle bedrijfsactiviteiten onze broeikasgasemissies te verlagen. We willen het voortouw nemen en terecht kunnen zeggen dat vanuit onze onderneming voor alle activiteiten en processen (inclusief compensatie) geen enkele belasting voor het klimaat uitgaat.

Maatregelen die we reeds hebben gerealiseerd:

Productieprocessen:

door een effectieve productieplanning en technische wijzigingen konden we de voorbije jaren onze energiebehoefte per kilogram kaarsen dat we produceren, reeds met ongeveer 25% verminderen. Het productieproces wordt op vlak van energie-efficiëntie verder en voortdurend geoptimaliseerd.

Inbound & outbound-logistiek:

We geven indien mogelijk de voorkeur aan regionale of dichtbij gelegen leveranciers om zo nodeloze afstanden te vermijden.

We werken overwegend met logistieke partners in goederenvervoer, die een wagenpark hebben met een geringe CO2–uitstoot, volgens de nationale gemiddelde waarden.

Alle brief- en pakketverzendingen verzenden we klimaatneutraal viaGoGreen, een project van de Deutscher Post en DHL.

Geprinte media:

de catalogus van Wiedemann en alle geprinte documentatie, worden gedrukt door een gecertificeerde partner, die met een goedkeuringszegel ‚Print CO2-gecontroleerd‘ gekenmerkt is. Zo zijn onze toegepaste printmiddelen klimaat- en milieuvriendelijk.